Vatette 1130-s Lången. Rak, förlängd, skjutbar koppling Dy x Dy